• Package Services

    Paket Hizmetler

    DeepFast, kuyu profili, jeolojik tabakalaşma ve litoloji verilerine, kuyu içi motorların tasarım özelliklerine ve önceki uygulama sonuçlarına dayanarak, bilgisayar yazılımları ile bu oluşum için sondaj araçlarının tasarımını yapacaktır.